ONCOFERTILITY

Oncofertility to zachowywanie płodności u pacjentek poddawanych terapii mogącej upośledzać potencjał rozrodczy.

W ostatnich latach poczyniono znaczne postępy w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych, a co za tym idzie – poprawiła się przeżywalność pacjentów.

W związku ze zwiększeniem długości życia, coraz poważniejszym problemem stają się efekty uboczne  stosowanych terapii przeciwnowotworowych i innych wymagających podawania silnych leków o poważnych działaniach nieporządanych.

Jednym z takich działań nieporządanych, może być upośledzenie funkcji rozrodczych.

Jednak współczesna medycyna wychodzi naprzeciw pacjentom, którzy w obliczu postawionej diagnozy nie chcą rezygnować z możliwości posiadania potomstwa.

W ramach  działalności Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej zawiązała się interdyscyplinarna Grupa Specjalistów, której celem jest zachowanie płodności po zakończeniu terapii mogącej upośledzać zdolności reprodukcyjne.

W skład Grupy weszli: ginekolodzy onkolodzy, onkolodzy kliniczni, hematolodzy i ginekolodzy zajmujący się leczeniem niepłodności i położnicy. Swoją opiekę merytoryczną i wspracie dla działań Grupy zapewnili już konsultanci krajowi w dziedzinie onkologii klinicznej, ginekologii onkologicznej i rozrodczości.

Do współpracy Grupa zaprasza też pielęgniarki onkologiczne i stowarzyszenia pacjenckie.

Grupa powstała w grudniu 2015 roku i już kończy opracowanie standardów postępowania u chorych leczonych onkologicznie, chcących w przyszłości po zakoczeńczeniu leczenia, posiadać potomstwo.

Ponieważ w USA, problem zachowania płodności u chorych onkologicznych (oncofertility) jest tematem szeroko poruszanym i rozwiajnym, nasi lekarze postanowili skorzystać ze sprawdzonych wzorców i nawiązali współpracę z organizacją amerykańskich lekarzy Oncofertility Consortium. W oparciu o ich doświadczenia  w Polsce powstanie system  w którym  docelowo  każdy pacjent onkologiczny  zostanie poinformowany o wpływie  leczenia jakie otrzyma na jego płodność i o możliwościach jakie daje mu medycyna, aby pomimo leczenia tę płodność zachować.

Działa już strona internetowa Oncofertility Polska pod adresem www.oncofertility.pl na której znajdą Państwu ośrodki do których można sie zwrócić.

Proszę pamiętać, że leczenie onkologiczne nie musi oznaczać tego, że nigdy już nie będę matko czy ojcem. Jeśli medycyna pozwoli nam wyleczyć chorobę nowotworową to możemy normalnie żyć i zakładać rodziny. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem terapii porozmawiać ze swoim lekarzem. Ma on obowiązek poinformowania Państwa o wszytkich istniejących możliowściach leczenia z uwzglęnieniem planowania przyszłego potomstwa i jeśli istnieje taka potrzeba, skontaktowania z odpowiednią placówką medyczną.

Zapraszamy na stronę Polskiej Grupy ds. Zachowania Płodności www.oncofertility.pl