Relacja Niebieskiego Motyla z warszawskiego spotkania z wiceministrem zdrowia panem Krzysztofem Łandą

Dnia 22 listopada 2016 r. w Warszawie, w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciele 15 organizacji onkologicznych spotkali się z Wiceministrem Zdrowia Panem Krzysztofem Łandą oraz pracownikami Ministerstwa. Omówiono przedstawione wcześniej postulaty pacjentów onkologicznych do systemu refundacyjnego. Spikerem interesu pacjentów był Wojciech Wiśniewski z Fundacji Alivia.

Minister Łanda szczegółowo odniósł się do każdego z nierozwiązanych jeszcze postulatów organizacji pacjenckich oraz podsumował stopień realizacji wniosków i oczekiwań pacjentów onkologicznych zawartych w dziesięciu postulatach. Postulaty, jakie zostały jeszcze do uwzględnienia: – kryterium efektywności kosztowej, – wdrożenie kryteriów farmakoterapii onkologicznej, – zwiększenie dostępności off-label, – skrócenie czasu od podjęcia decyzji do udostępnienia terapii, – zmiana z urzędu treści programu lekowego, – polityka lekowa państwa.

Minister Łańda zapowiedział przyjrzenie się każdemu z ww. tematów i optymalne dopasowanie ich realizacji do oczekiwań organizacji onkologicznych.

Wspólnie walczymy o lepszą przyszłość pacjentów onkologicznych!