Relacja członków Stowarzyszenia Niebieski Motyl ze spotkania Liderów Organizacji Pozarządowych organizowane przez firmę Roche Polska „Dziś o jutrze” dotyczące ilości i dostępności badań klinicznych nowych leków i terapii w Polsce.

Dnia 18 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie liderów organizacji pozarządowych organizowane przez firmę Roche Polska. Motto tego spotkania brzmiało: „Dziś o jutrze” i dotyczyło ilości i dostępności badań klinicznych nowych leków i terapii w Polsce.

W konferencji uczestniczyli liderzy największych polskich stowarzyszeń i fundacji, nie tylko onkologicznych, ale również poświęconych innym chorobom przewlekłym. Rozmawialiśmy o wpływie naszych organizacji na podniesienie dostępności do badań klinicznych. Mecenas Paulina Kieszkowska – Knapik zapoznała nas z kolei z procesem legislacyjnym wprowadzenia do obiegu leków nowych refundowanych.

Podsumowaniem naszych dyskusji jest wspólna dla wszystkich uczestniczących organizacji potrzeba odczarowania powszechnego złego zdania o badaniach klinicznych. Musimy koniecznie mówić głośno o tym, że badania kliniczne to krok do ratowania zdrowia i życia, a nie „eksperymenty firm farmaceutycznych”. Musimy pamiętać, zwłaszcza w kontekście niewielkiego wyboru leków dla kobiet chorych na raka jajnika – że dla nas te badania są szczególnie ważne.