10 marca 2018 r. Stowarzyszenie Niebieski Motyl  wraz z Świętokrzyskim Centrum Onkologii  oraz  Domem Kultury „Zameczek”” w Kielcach odbył się  I Świętokrzyski Onkopiknik dla Kobiet pod hasłem „Damy Dają Radę – edukacja, informacja, integracja”. Podczas tego wydarzenia można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji, badań usg piersi, brzucha i tarczycy, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, wykonywania samobadania piersi a także skorzystać z  wykładów ze specjalistami z zakresu onkologii, dietetyki i profilaktyki zdrowia. Nie zabrakło również części artystycznej  z udziałem artystów z „Zameczku” oraz spektaklu w wykonaniu niesłyszących aktorów Teatru Plastycznego SEN działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Onkopiknik skierowany był nie tylko dla kobiet ale dla całych rodzin. Patronem honorowym wydarzenia był marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Podczas organizowanego I Świętokrzyskiego Onkopikniku dla Kobiet pod hasłem „Damy Dają Radę – edukacja, informacja, integracja”podpisane zostało partnerstwo między Stowarzyszenie Niebieski Motyl a Świętokrzyskim Centrum Onkologii.